برچسب: پنل سه بعدی دیواری

پانل یعنی چه

معنی پانل | فرهنگ فارسی معین معنی واژهٔ پانل در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. معنی Panel – دیکشنری آنلاین آبادیس – خانه section , tract , lump ,...